Tancament Formacions EDUCAP

15 DE JUNY DE 2023 — FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

El proper 15 de juny tindrà lloc l’acte de cloenda de la primera versió de les formacions EDUCAP.


L’equip d’EDUCAP està molt agraït per tota la participació activa en el programa de formació. Durant les 35 hores de formació sobre prevenció, detecció, actuació i suport davant de casos d’abús sexual a menors, ha estat un procés d’aprenentatge mutu entre els formadors i tots els participants.

Gràcies a tots els que ho heu fet possible.

També aquest 15 de juny serà l’acte de motivació per al següent pas del Projecte. Quan la replicació de les formacions la farà almenys la meitat de les escoles participants en les formacions.

MULTIPLICAR LES CAPACITATS CONTRA L’ABÚS SEXUAL INFANTIL ÉS EL NOSTRE OBJECTIU

Inscrició al esdeveniment: https://forms.gle/9VebZm89SfWAYz629

Conexion: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MDhhMTQ0YzYtYmFlZC00YjUyLWIyOTgtYzRhNjAxZjllMTIy%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2C%22Oid%22%3A%22364b74b6-cddc-4f0a-94bd-6184adf49d6a%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *