Tancament Formacions EDUCAP

15 DE JUNY DE 2023 — FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

El pròxim 15 de juny es realitzarà l’esdeveniment de clausura de la primera versió de les capacitacions EDUCAP.

L’equip de EDUCAP està molt agraït per tota la participació activa en el programa de capacitació que hem dut a terme.

Durant les 35 hores de formació sobre prevenció, detecció, actuació i suport davant casos d’abús sexual contra menors, les participants han mantingut el creixement de la motivació per a continuar la lluita. Ha sigut un procés d’aprenentatge mutu entre els formadors i tots els participants.

Gràcies a tots els que ho van fer possible.

Este 15 de juny donarem espai a la presentació del següent pas del Projecte. On la rèplica de les capacitacions serà realitzada per almenys la meitat de les escoles participants en les capacitacions.

MULTIPLICAR CAPACITATS CONTRA L’ABÚS SEXUAL INFANTIL ÉS EL NOSTRE OBJECTIU

Inscrició al esdeveniment: https://forms.gle/9VebZm89SfWAYz629

Conexion: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MDhhMTQ0YzYtYmFlZC00YjUyLWIyOTgtYzRhNjAxZjllMTIy%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2C%22Oid%22%3A%22364b74b6-cddc-4f0a-94bd-6184adf49d6a%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *