Sobre EDUCAP

El Parlament Europeu ha reconegut que l’abús sexual i l’explotació sexual constitueixen violacions greus dels drets fonamentals. En aquest sentit, la Directiva 2011/93/UE relativa a la lluita contra els abusos i l’explotació sexual dels xiquets i la pornografia infantil, estableix l’obligació de formar als professionals en Violència Sexual contra els Xiquets (SVaC), però aquesta obligació segueix sense incomplir-se en diverses normatives de països europees, entre altres, Espanya.  

Què és el projecte EDUCAP?

Aquest projecte pretén solucionar parcialment aquesta manca de formació respecte al grup objectiu de docents a la Comunitat Valenciana (Espanya). Els docents són un grup clau que moltes vegades constitueix la porta d’entrada al sistema de protecció. Amb aquest horitzó, els objectius generals del projecte són millorar les capacitats dels docents per a abordar la SVc, tant en la prevenció com en l’acció, i així previndre la SVc en els xiquets estudiants i augmentar la protecció a preparació d’un Programa de Capacitació en SVaC, la implementació d’aquest Programa a un grup objectiu de implementació per a validar la factibilitat de replicar el projecte en altres contextos, el desenvolupament d’una comunitat estratègica de sensibilització enfront de la SVac i difusió i sostenibilitat dels resultats del projecte.

EDUCAP pretén aconseguir els següents resultats

1. Elaboració d’una Guia Pedagògica sobre SVaC per a docents.

2. Millorar les capacitats per a abordar la SVaC a través de la implementació de la Guia Pedagògica amb metodologia ToT, capacitant directament a 100 docents de 100 escoles que després capacitaran als docents dels seus centres, arribant a un número estimat de 1.200 docents capacitats en SVaC;

3. Sensibilitzar a la comunitat sobre la problemàtica de la VSVC i el dret dels xiquets a ser protegits a través d’una estratègia de comunicació;

4. Promoure la replicació del projecte a través d’un Document Guia;

5. Millorar la protecció d’aproximadament 26.000 xiquets contra la violència sexual.